• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Rózsafalvi Zsuzsanna, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója. Az ELTE BTK hallgatója volt, 2009-ben szerzett doktori fokozatot a Nyugat kritikatörténetét tárgyaló disszertációjával. Fő kutatási területe a XIX. századi prózairodalom, valamint a korszak sajtó- és könyvkiadás-története. Több irodalomtörténeti tárgyú kiállítás kurátora, munkatársa.

A Jókai Mór kritikai kiadás keretében sajtó alá rendezte az Elbeszélések II. 1863-1864-es kötetet.

A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el: