• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Késő Romantikus és Kora Modern Magyar Irodalom doktori programján 2019-ben fejeztem be tanulmányaimat. Már mesterképzés alatt (ELTE BTK, Irodalom- és kultúratudomány MA, klasszikus magyar irodalom szakirány, 2011 – 2014) is Jókai Mór állt az érdeklődésem középpontjában, diplomamunkámat a regényeiről írtam. Publikációim jelentős része is Jókai munkásságára irányul. Doktori disszertációm pedig már kifejezetten Jókai elbeszéléseit helyezi előtérbe.

Kutatási területem a késő romantikus irodalom mediológáija: metatextualitás, képzelőerő és vizualitás összefüggései, a textus materialitása és az imagináció kapcsolata, a szövegek önreflexiói. Különösen foglalkoztat, hogy a kortárs magyar prózairodalom nyelvileg miként figurálja Jókai prózáját és hogy a romantikus hagyomány milyen olvasatait nyitják meg a posztmodern alkotások.

A kritikai kiadás munkálatai folyamán a Jókai elbeszélések soron következő, 6. kötetének sajtó alá rendezésén dolgozom. Ez az 1855 és 1857 között megjelent novellákat érinti, a Véres könyv kivételével, ugyanis az egy különálló kötet tárgyát képezi majd

 

A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el: