Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, január 3. 1862
 
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  E beállott új esztendőben áldjon titeket a jó isten minden áldásival!  
  Régóta várok én egy nyugalmas délutánt, hogy válaszolhassak közelebbi leveledre bőven és melegen. Nőm szegény megis
 [!]
[sic!]
irta már vagy két héttel ezelőtt a mi ide zárva megy – de én sohasem voltam „irható” állapotban. Rám bizott dolgaidban eljártam azonnal, kivéve hogy a szerkesztők később kapták a verset.
n
Jegyzet
a szerkesztők később kapták a verset
Tompa
Tompa Mihály
a
Pákh Albert
Pákh Albert
szerkesztette VU és a
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
szerkesztette Hfszámára küldött verseket. Az előző év végén írott levelében kérte
AJ
Arany János
-t a két vers célba juttatására (vesd össze AJÖM XVII.1383. 636 ): „A másik két verset oszd el a Vasárnapi Ujság és Holgyfutár
 [!]
[sic!]
közt.” A VU-ban a Héber legenda ( 1862. 11. sz. 1862. márc. 16. 122.), a Hf-ban A tél ( 1862. 13. sz. 1862. jan. 30. 97.) című jelent meg először.
Heckenast
Heckenast Gusztáv
hoz elmentem, és ő szives készségét nyilvánitotta a versek kiadására
n
Jegyzet
Heckenast
Heckenast Gusztáv
hoz
[szerkesztői feloldás]
szives készségét nyilvánitotta a versek kiadására
Tompa
Tompa Mihály
verseit
Heckenast
Heckenast Gusztáv
jelentette meg.
Tompa
Tompa Mihály
aggodalmai, melyekről
AJ
Arany János
-nak írt 1861. dec. 18-i levelében, alaptalannak bizonyultak, és a hat kötet 1863-ban napvilágot látott. (Vesd össze AJÖM XVII. 1338. sz. 636. és 1020. )
oly feltétellel, mint az előbbieket.
n
Jegyzet
oly feltétellel, mint az előbbieket
– A feltételek iránt
Pákh
Pákh Albert
érdeklődött, és szerkesztői üzenetében nyugtatta meg
Tompá
Tompa Mihály
t ( VU 52. sz. 1861. dec. 29. , TMLev I. 550. 372.) – vesd össze AJÖM XVII. 1020.
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
n
Jegyzet
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
Pfeifer Ferdinánd pesti könyvkereskedő
a kis hamis,
n
Jegyzet
a kis hamis
Tompa
Tompa Mihály
a BpSz 31–40. számú füzeteit még 1861 januárjában rendelte meg, 10 forintot küldve
AJ
Arany János
-nak, aki azt továbbította a könyvárusnak – de
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
arról megfeledkezett.
elfeledte volt, hogy még a mult januárban lefizettem a 10 ftot, de szerencsére megtaláltam a saldirt contót,
n
Jegyzet
saldirt contót
– fizetést igazoló számlát vagy kiegyenlített számlát (né.)
s erre ő is megtalálta a könyvben a befizetést. – A contó imitt megy, hogy többé ne legyen bajod vele. Egy kis honorariumot is küldenék már, de pénzes levélben nem küldhetem a pecsétest, igy máskorra hagyom, s többel együtt veszed. Mert hát,
Miská
Tompa Mihály
m, akármit mond
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
n
Jegyzet
akármit mond
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
sohasem fogadott el honoráriumot. (Vesd össze AJÖM XVII. 1342. 583. ) Majd a Kisfaludy Társaság által kiadott Molière-fordítások tiszteletdíja körül támadt némi nézeteltérés közte és
AJ
Arany János
között (vesd össze az 1673., 1674., 1675. sz. levelekkel).
(könnyű neki, mikor nagy úr s egy betűt sem ír) a mit én kapok megosztom veletek utolsó falatig. Azért csak irj, és küldjed (most sincs már semmi) ne gondolj te a honorariummal. Egy versed ugyan kiadatlan hever még nálam
n
Jegyzet
Egy versed ugyan kiadatlan hever még nálam
– talán a Tapasztalás című ( SzF II. I. 16. sz. 1862. febr. 20. 247.)
– de lesem neki az időt. Tudod, semmi sincs benne a jelenre vonatkozó, de félreérthetnék a mostani sajtó világban – és kivált neked kellemetlen volna
n
Jegyzet
kivált neked kellemetlen volna
Tompá mihály
Tompa Mihály
t versei (A gólyához, A madár fiaihoz) miatt 1852 nyarán és 1853 elején is vizsgálati fogságban tartották Kassán.
a kellemetlenség. Ezért hagytam eddig, pedig bizony rá voltam szorúlva, s egyszer alig kaptam vissza
[törölt]
« a »
m
Beszúrás
ár a betűszedő körme közűl. Valamelyik számban neki rugtatok vele, ha te sem bánod.  
 
Egressi
Egressy Gábor
nek
 [!]
[sic!]
a 10 ftot megadtam
n
Jegyzet
Egressi
Egressy Gábor
nek
 [!]
[sic!]
a 10 ftot megadtam
Tompa
Tompa Mihály
1861. aug. 24-i levelében kérte, hogy
AJ
Arany János
fizessen 10 forintot
Egressy Gábor
Egressy Gábor
nak ( AJÖM XVII. 1342. 582. ), és erről
Egressy
Egressy Gábor
t is tájékoztatta ( TMLev I. 536. 366.)
– s így talán két versed van most előre, a kiadatlan és az mely most jelent meg.
n
Jegyzet
mely most jelent meg
– a Télben című – SzF II. I. 9. sz. 1862. jan. 2. 136
Mihelyt érdemes lesz elküldeni, mindjárt megkapod a salláriumot
n
Jegyzet
sallárium
– fizetés, tiszteletdíj (lat.)
 
  De hagyjuk e piszkos oldalát a szerkesztőségnek. Lapom teng, jó remény fejében; mi is megvagyunk, türhető egészségben s állapotban. Az akadémiai jutalomról
n
Jegyzet
Az akadémiai jutalomról
1861-ben
AJ
Arany János
kapta az Akadémia nagyjutalmát Kisebb költeményei kötetéért (
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
két kötetben, 1856-ban adta ki). A nagyjutalmat a megelőző hat évben a tudományterület legjobb munkájának ítélték, 1861-ben a nyelv- és széptudomány köréből.
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
, Lukács Móric,
Ballagi Mór
Ballagi Mór
és
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
előterjesztése után – mivel a nyelvtudomány művei kevéssé tudtak versengeni a szépirodalmi munkákkal – (1868-tól) ezt a két területet különválasztva, de egymás mellett, egy időben osztották a jutalmat. ( Fekete 1988. 32.)
nem szólok: de tudd, nem arról volt szó: én-e vagy te? hanem régi ember-e (
Cz.
Szerkesztői feloldás:
Czuczor
Czuczor Gergely István
)
n
Jegyzet
Cz.
Szerkesztői feloldás:
Czuczor
Czuczor Gergely István
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
(1800–1866), aki
Fogarasi János
Fogarasi János
sal (1801–1878) A magyar nyelv szótárát készítette el (megjelent: 1862–1871 között, 6 kötetben).
AJ
Arany János
nagyjutalma mellett
Czuczor
Czuczor Gergely István
kapta (1858-ban megjelent költeményeiért) a Marczibányi-jutalmat, amelyet a nagyjutalmat nyert munkához tudományos értékben legközelebb álló műnek ítéltek oda.
vagy valaki az újabbak közűl. Csúnya ármánykodás folyt. Elébb a szótárral akarták elütni, hogy költő ne kapja, de miután az megsem
 [!]
[sic!]
jelent, mást gondoltak. Én tisztelem az érdemeket, de ha már az a hat év (1854–60) forog fenn, furcsa, egy rég múlt korból keresni rá érdemeket, nem
akik
Szerkesztői feloldás: a kik
azon időben voltak valamik. – A pénzt el
v
Beszúrás
ettem, – a jutalom nem kelti önérzetemet.  
  Isten veletek, édes
Miskám
Tompa Mihály
m. Irj, vagy irass gyakran, neked az utóbbi könnyebb, mint nekem az első. Ölel ezerszer  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.). Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1861. szept. 25-i és dec. 18-i levelére ( AJÖM XVII. 1342. és 1383. )