Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1864. szeptember 23.
 
  Kedves barátom!  
  Legelőször is köszönöm a te barátságodnak is a 200 ft. honorariumot, melyet tegnapelőtt vettem
Tomori
Tomori Anasztáz
től
n
Jegyzet
Tomori
Tomori Anasztáz
től
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
, az első teljes magyar Shakespeare-kiadás mecénása (vesd össze 1907. jegyzetével); 200 ft-ot fizetett a Kisfaludy Társaság bírálói által elfogadott fordításonként.
 [!]
[sic!]
a
Shaksp.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
forditmányért. Bár szerencsésen bevégezhetnénk az egészet minél előbb.  
  A
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
felett
Beszúrás
tartandó emlékbeszédre elhat
á
Beszúrás
roztam magamat. Bejelentheted a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságnak.
n
Jegyzet
Bejelentheted a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságnak
– vesd össze az 1819. és 1848. sz. levéllel
 
 
Ide zárok
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Idezárok
12 ftot mint tagdíjt, e következőktől:  
  Török Sándor 1863ra. Szerdahelyi
József uaz
Beszúrás
Imre
Szerdahelyi Imre
1862re; Dobozy Dániel
n
Jegyzet
Török Sándor
[szerkesztői feloldás]
Szerdahelyi József
[szerkesztői feloldás]
Szerdahelyi Imre
[szerkesztői feloldás]
Dobozy Dániel
– ismeretlen személyek. Török Sándor – mint miskolci – és Szerdahelyi József – mint sajószögedi lakos – szerepel a Kisfaludy Társaság pártolói névsorában 1861-ben ( AJÖM XIII. 248., illetve SzF I. 19. sz. márc. 13. 304.).
1864re. – Lassan jő; még régi tartozás is sok van kivül; de uj évre, ha lehet, mind exequálom.
n
Jegyzet
exequálom
– behajtom (lat.
– Nem küldtél egy pár számot a fürdői rajzból,
n
Jegyzet
a fürdői rajzból
– Ez a Fürdői napok Koritniczán c. írásra vonatkozik ( Ko 1864. II. 11–12. sz. szept. 11. 256–260., szept. 18. 282–284.), amelyből
Lévay
Lévay József
vagy különnyomatot kért (talán bővített, önálló megjelentetését tervezve), vagy teljes lapokat, amelyekkel a Ko-nak is hírverést végezhetett. L. az 1846. sz. jegyzetét.
hogy a vidéken próbát tegyek vele. Küldj, ha lehet, minél előbb
[szerkesztői feloldás]
.
 
  E sorok irása közben veszem észre, hogy Dobozy Dániel nálam már egyszer be van írva 1864re s el is küldtem hozzád ez évi marcz 21én .
n
Jegyzet
el is küldtem hozzád ez évi marcz 21én
– ez a levél elveszett (l. az 1791. sz. levelet)
Ha így van, ird a következő évre.  
  Isten veled ! Ölel  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
  Miskolcz. Sept. 23. ͞864  
  Ha megkaptad, tudósits.
n
Jegyzet
Ha megkaptad, tudósits
AJ
Arany János
válasza a Nyilt levelezésben: „Miskolczra. Vettük a 12 ftot, s így természetesen a levelet is. A bejelentés megtörtént s kedvesen fogadtatott. A pár számot elinditottuk. D. D. 1865-re iratott be.” ( Ko 1864. II. 14. sz. okt. 2. 336.)
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)