Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ISMERETLENNEK Budapest, 1880. nov. 28.  
  Tisztelt Uram!  
  A legmélyebb megdöbbenéssel vettük szíves tudósítását szegény
Tompáné
Tomapa Mihályné Soldos Emília
állapotáról.
n
Jegyzet
A legmélyebb megdöbbenéssel vettük szíves tudósítását szegény
Tompáné
Tomapa Mihályné Soldos Emília
állapotáról
Tompa Mihályné sz. Soldos Emilia
Tomapa Mihályné Soldos Emília
másnap, 1880. nov. 29-én halt meg Putnokon, ahol 1869 tavaszától élt. Lásd
Lévay József
Lévay József
AJ
Arany János
-nak írt 1880. dec. 3-i levelét (2597.).
Tompa Mihályné sz. Soldos Emilia
Tomapa Mihályné Soldos Emília
leveleit lásd TMLev II. Függelék (466–506.). „
Arany János
Arany János
sal és
Aranyné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
val az 1870-es években is folytatott levelezéséről
Tompáné
Tomapa Mihályné Soldos Emília
a
Szász Károly
Szász Károly
nak írt leveleiben többször is megemlékezik. Úgy gondoljuk, hogy ezek a levelek – mint legféltettebb kincsek –
Tompáné
Tomapa Mihályné Soldos Emília
vagy neveltlánya őrizetében voltak, s aztán, haláluk után rokonok vagy ismerősök kezébe kerülve, máig is lappanganak vagy örökre elvesztek...” (Uo. 466.) Példák a
Szász Károly
Szász Károly
hoz írt leveleiből: „Szegény jó Aranyékról, bár nem igen örvendetes hirt, azonban mégis igenjól
eset
Szerkesztői feloldás: esett
– rólok azt a nehány sort olvasnom. A sors kemény csapását még tetézi jelen állapotjok is: mert hijában, bár menynyire lelkökhöz van is forva az az ártatlan kis gyermek: igen fel tudom fogni mit tesz ily késő napokban, már ily kis korú gyermeknek a gondja. Egész lelkemből sajnálom őket
[törölt]
« is »
. Csupa kiméletből nem irtam már nekik igen régen, mindig csak panaszkodjam!” (Hanva, 1868. júl. 4. Uo. 476.) „Épen e pillanatban kapom a kedves
Arany
Arany János
levelét. Milyen levél? A köny csordult ki szememből, lehetetlen volt ezt meg nem csókolni. A sir emlékre, egy kis föliratot kértem volt: mire nézve majd későbben lehet értekezni, ha majd jobban ki fejlik ez ügy.” (Hanva, 1869. márc. 30. Uo. 485.) „Szegény jó Aranyék aggodalmukra igen sokat félve gondolok. Istenem, ha még!... Csak addig volna az élet! Ne engednék azt a fiút, annyit dolgozni: nem kellene neki hivataloskodni. Külömbben is az a tevékeny munkás lélek, képzelem mily lelki ismerettel viszi elválalt kötelességét.” (Hanva, 1869. ápr. 6. Uo. 486.)
Szász Károly
Szász Károly
ék családi körülményeiről nemrég értesült
Aranyné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
tól. (Putnok, 1872. március 13. Uo. 506.) „pár héttel ez előtt
Arany
Arany János
ról nagy megilletődéssel olvastam
Aranyné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
leveléből a leverő hírt hogy szeme romolni kezd. Irtóztató csapás lenne az áldott emberre ha látását veszitené. Pedig félni lehet az olyan csillogó fekete szem mint az övé hajlandó a hályogra. Ha jól tudom édes atyaja
 [!]
[sic!]
is világtalanságban élte utólsó éveit. Őrizze meg a jó Isten! Egyebiránt a mít reánk mért, főhajtással kell fogadnunk.” (Putnok, 1876. dec. 27. Uo. 502–503.)
Köszönjük. Kérem legyen szives, – adná Isten! jobbra fordultáról pár nap mulva értesíteni. Fájdalom, mi mind ketten betegek lévén nem lehetünk a haldokló ágya mellett.
n
Jegyzet
Fájdalom, mi mind ketten betegek lévén nem lehetünk a haldokló ágya mellett
– Vesd össze
AJ
Arany János
Lévay
Lévay József
nak, 2590. 1880. dec. 5.: „Nőm köhögése és rekedtsége, torokfájása némi lázzal párosulván, most bizony gyöngélkedik, engem pedig ideges bajom s vértolulásom az agyra háborgatott e napokban.” Lásd
AJ
Arany János
1870. jan. 24-én
Eötvös
Eötvös József
nek (2250.), 1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.), 1880. márc. 2-án Duka Tivadarnak (2571.) és 1880. szept. 2-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek (2582.) írt levelét.
 
  Őszinte tisztelettel  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

2 csontszínű fol. 17,5×11 cm. 1. levél, 2–4. üres.
Szél Piroska
Széll Piroska
írása, tintával; csak az aláírás autográf. A levél Putnokra ment; címzettje
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
ismerőse, talán orvosa (lásd
Lévay József
Lévay József
AJ
Arany János
-nak írt 2597. 1880. dec. 3-i levelét).