• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A projektről

A Babits Kutatócsoport története az 1980-as évekre nyúlik vissza. Az Irodalomtudomány Intézet akkori igazgatója, Klaniczay Tibor a szövegkiadások és a filológia megbecsültségének helyreállítása érdekében szorgalmazta a kritikai kiadások megjelentetését, ezért kiemelten támogatta a Babits-kutatás elindítását is. Ennek érdekében hozta létre a Babits Kutatócsoportot, amely előbb közvetlen igazgatói irányítás alá tartozott, majd a 20. századi irodalommal

Babits Mihály versei 1890–1905

Babits Mihály összes versei, 1, 1890–1905 Jelen digitális kiadás a Babits Mihály összes versei 1890–1905 Kritikai kiadás 1. (A versek szövegét sajtó alá rendezte Somogyi Ágnes. A keletkezéstörténeti jegyzeteket és a magyarázatokat írta: Hafner Zoltán. A bevezető tanulmányt írta Kelevéz Ágnes. Argumentum Kiadó – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2017) kiadásának digitalizált változata,