• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Szalai Noémi

A Szegedi Tudományegyetemen magyar-történelem osztatlan tanárszakos hallgatója. 2022 szeptemberétől vesz részt az SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Doktori Program Doktori Kollégiuma műhelymunkájában. A kutatócsoportban könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatást végez, részt vesz a Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisa, valamint a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisa fejlesztésében.

Kubus Kata Virág

A Szegedi Tudományegyetem magyar-rajz osztatlan tanárszakos hallgatója. 2022 szeptemberétől vesz részt az SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Doktori Program Doktori Kollégiuma műhelymunkájában. A kutatócsoportban könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatást végez, részt vesz a Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisa, valamint a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisa fejlesztésében.

Markó Dalma

A Szegedi Tudományegyetemen magyar-történelem osztatlan tanárszakos hallgatója. 2022 szeptemberétől vesz részt az SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Doktori Program Doktori Kollégiuma műhelymunkájában. A kutatócsoportban könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatást végez, részt vesz a Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisa, valamint a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisa fejlesztésében.

Csikós Gréta

A Szegedi Tudományegyetem hallgatója. Tudományos tevékenységének fókuszában az 1840-es évek irodalmi divatlapjainak vizsgálata áll. A kutatócsoport munkáját könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatással segíti. Részt vesz Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisának, illetve a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisának fejlesztésében.

Elekes István

A Szegedi Tudományegyetemen magyar-történelem osztatlan tanárszakos hallgatója. 2022 szeptemberétől vesz részt az SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Doktori Program Doktori Kollégiuma műhelymunkájában. A kutatócsoportban könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatást végez, részt vesz a Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisa, valamint a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisa fejlesztésében.

Barth Rozália

A Szegedi Tudományegyetemen magyar-történelem osztatlan tanárszakos hallgatója. 2022 szeptemberétől vesz részt az SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Doktori Program Doktori Kollégiuma műhelymunkájában. A kutatócsoportban könyvtári, hírlaptári és levéltári kutatást végez, részt vesz a Jókai Mór életében megjelent műveinek szemantikus adatbázisa, valamint a kéziratok lelőhelyének és listájának adatbázisa fejlesztésében.

Márton-Simon Anna

2021 óta a Szegedi Tudományegyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának hallgatója, a Klasszikus magyar irodalom program keretén belül. Témavezetői Dr. Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes és Dr. T. Szabó Levente. Korábbi tanulmányait a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végezte, Magyar irodalom, illetve Összehasonlító- és világirodalom szakon. Kutatási területe a századvégi irodalmi sajtótörténet, azon belül A Hét című lap szerkesztői gyakorlata,

Kiss A. Kriszta

A projekt keretében Jókai Mór Emlékeim című önéletrajzi elbeszélésválogatását rendezi sajtó alá. Doktori képzését a Szegedi Tudományegyetemen végzi Klasszikus Magyar Irodalom programon. A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:

Surányi Beáta

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Késő Romantikus és Kora Modern Magyar Irodalom doktori programján 2019-ben fejeztem be tanulmányaimat. Már mesterképzés alatt (ELTE BTK, Irodalom- és kultúratudomány MA, klasszikus magyar irodalom szakirány, 2011 – 2014) is Jókai Mór állt az érdeklődésem középpontjában, diplomamunkámat a regényeiről írtam. Publikációim jelentős része is Jókai munkásságára irányul. Doktori disszertációm

Farkas Evelin

A Debreceni Egyetemen végzett magyar nyelv és irodalom mesterképzésen, majd a Miskolci Egyetemen szerzett kiadói szerkesztő diplomát, a Nyíregyházi Egyetemen pedig magyartanári képesítést szerzett. 2015 és 2018 között a DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója, témája: Vizualitás Jókai Mór írásművészetében. Kétszeres ÚNKP-ösztöndíj nyertes, 2013 és 2018 között az Alföld Stúdió tagja. Részt vesz a Véres