• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Dobás Kata

2008-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint összehasonlító irodalomtudomány szakon. 2015-ben védtem meg doktori értekezésemet a Romantika Doktori Program hallgatójaként. 2010-től 2017-ig dolgoztam a Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadásán dolgozó kutatócsoportokban, ahol Kosztolányi hírlapi cikkeinek bibliográfiáját állítottam össze. A DigiPhil munkatársaként a Kosztolányi-forrásjegyzék és az ITIdata összehangolásán dolgozom. Kutatási

Kovács-Bobák Barbara

2017-ben végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Digitális bölcsészet mesterszakán, számítógépes nyelvészet specializációval. Kutatási területem a digitális filológia és kulturális örökség, illetve stilometria. 2016 óta vagyok a DigiPhil csoport tagja, ahol többek között TEI XML kódolást és kódszerkesztést, valamint virtuális kutatókörnyezet fejlesztését végzem kutatócsoportok számára. A kutató publikációs listája az alábbi

Fellegi Zsófia

2016-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Digitális Bölcsészet mesterszakán, digitális kultúra specializáción.  2016 és 2020 között a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója voltam, a disszertációm témája a Digitális filológia Magyarországon. A disszertációm védésének várható időpontja 2022. tavasza. Kutatási területem a digitális filológia és kulturális örökség, valamint a genetikus kritika. 

Palkó Gábor

Palkó Gábor digitális bölcsész és irodalomtörténész. Kutatási területe a digitális filológia és kulturális örökség, az archívumok elmélete, Niklas Luhmann média- és művészetelmélete és a 20. századi magyar irodalomtörténet. Az ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, az International Journal of Digital Humanities (Springer) és a DigiPhil.hu főszerkesztője.   Kutatási területek: archívumok elméletei Niklas