• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Ludmán Katalin

2015-ben diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar irodalom-és kultúratudomány mesterszakon. 2018 óta a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója. Disszertációm Hajnóczy Péter hagyatékával foglalkozik. A DigiPhil munkatársaként a hagyatéki anyag digitális feldolgozását igyekszem elvégezni. A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:

Fekete Norbert

2010-ben végeztem a Miskolci Egyetemen, magyar-történelem szakon. 2013-2016 között a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója voltam. Értekezésemet 2019-ben védtem meg. Kutatási területem a 18-19. század fordulójának kritikatörténete, a kritikák és szerzői névhasználat kapcsolódási pontjai. A DigiPhil csoportban Arany János hivatali iratainak feldolgozását végzem a Transkribus nevű kézírásfelismerő és kritikai kiadást előkészítő program segítségével. A

Fazekas Júlia

2018-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar irodalom- és kultúratudomány mesterszakon. Jelenleg ugyanitt doktori hallgató vagyok az Irodalomtudományi Doktori Iskola A magyar és európai felvilágosodás programján. 19. századi sajtóval foglalkozom, disszertációmat az 1840-es évek magyar nyelvű divatlapjairól írom. A DigiPhil munkatársaként az ITIdata kialakításán dolgozom.   A kutató publikációs listája a képre kattintva

Hernády Judit

2017-ben végeztem a PPKE BTK magyar nyelv és irodalom mesterszakán, régi magyar irodalom specializációval. Jelenleg a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója, kutatási területem a magyar nyelvű barokk költészet, ezen belül elsősorban a barokk udvari költők munkáinak vizsgálatával foglalkozom. A projekt keretében a feladatom az RMKT XVII. századi köteteinek TEI XML-ben való kódolása.

Szolnoki Anna

2016-ban diplomáztam mesterszakon a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, magyar irodalom és kultúra szakirányon. 2018 óta a Pécsi Tudományegyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának vagyok hallgatója, disszertációm témája a Mondolat című gúnyirat intertextuális utalásainak és szöveghálójának vizsgálata. A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:

Jakab Éva

2008-ban szereztem az ELTE-n magyar és olasz szakos bölcsész- és tanári végzettséget. 2015-ben sikeresen megvédtem az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában  Leon Battista Alberti maszkjai: Én-élmény és humanista identitáskritika Leon Battista Alberti életművében című doktori értekezésem és summa cum laude minősítéssel Phd tudományos fokozatot szereztem.  2011-től 2021-ig múzeumpedagógusként dolgoztam a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az irodalmi

Vámos Violetta

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, kutatási területem a klasszikus magyar irodalom a 19. század első felében. Doktori disszertációmat a Vörösmarty Mihály műveiben megjelenő klasszikus latin szerzők hatásáról írom. 2021 szeptembere óta vagyok tagja a DigiPhil munkacsoportnak, ahol a Vörösmarty Mihály műveiből történő annotált digitális kritikai kiadás készítésével foglalkozom. A kutató

Horváth Anna

2018-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem phd-hallgatója vagyok, klasszikus magyar irodalom szakirányon. Disszertációm témája Jókai Mór novellái 1868 és 1872 között. 2021 óta vagyok a DigiPhil munkacsoport tagja, melyben Jókai Mór elbeszéléseinek digitális kritikai kiadásával foglalkozom. A kutató publikációs listája az alábbi linken érthető el:

Bajzát Tímea

2021-ben diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom mesterszakán funkcionális kognitív nyelvészeti szakirányon. A 2020/2021-es tanévben a mesterszakos tanulmányaimmal párhuzamosan a Digitális Bölcsészeti Tanszék munkatársa voltam. Jelenleg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar nyelvészet doktori programján (leíró nyelvészet alprogram) vagyok elsőéves doktorandusz. A doktori kutatásomban a (pre)modális tartományokat potenciálisan aktiváló főnévi igeneves konstrukciók