Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. október 21.
 
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Régóta lesem az időt, hogy egy kedélyes, szivélyes, nedélyes levelet írhassak, és ime most ís
annyít
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: annyit
irok, hogy idezárva küldöm a
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
kifizetett számláját.
n
Jegyzet
a
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
kifizetett számláját
– vesd össze 1472. és 1484.
Valami 80 kr szállítási költséget kért volna még, de miután expressus
n
Jegyzet
expressus
– kifejezett (lat.)
parancsodat tudattam vele, elhagyta könnyen.  
  Most, édes barátom, körömre kell állani, mind a tizre. Kiadója vagyok lapomnak.
n
Jegyzet
Kiadója vagyok lapomnak
AJ
Arany János
az 1863 elején induló Ko-nak nemcsak szerkesztője, de kiadója is lett, ami felelősségének növekedését jelentette. Vesd össze 1487.
Ha megbukom – én bukom, pedig tudod, nem igen van miből. Azért úgy akarnám, hogy jól kezdjem.  
  Arra kérlek, irj nekem össze egy névsort azon
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
„honfiak és honleányokból” (név, lakás, utolsó posta) kiket ösmersz és kikről felteszed hogy gyűjtenének (vagy legalább előfizetnének) lapomra. Nehány száz példányban így is akarok gyűjtöiveket szétküldözni, nemcsak a lapok mellett, mert azt elhajitják. A többiről majd értesűlsz a programmból s az irókhoz me
n
Beszúrás
ő felhivásból:
n
Jegyzet
az irókhoz menő felhivásból
– vesd össze az 1499. számú levéllel
de ez a laistrom kéne nekem rövid időn.  
  Hallottam, hogy
Miklós
Szemere Miklós
nál vagy szüretelni.
n
Jegyzet
Hallottam, hogy
Miklós
Szemere Miklós
nál vagy szüretelni
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nál; vesd össze 1501.
Oda is irtam, neki: de haza is neked; megkapod így vagy úgy. –  
 
Laczi
Arany László
– 3 szeri visszaesés után – lassan lábad,
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
– 3 szeri visszaesés után – lassan lábad – vesd össze 1503.
– a többiek egészségesek vagyunk, és ölelünk benneteket szivünk legszentebb hevével.  
 
Pest
Budapest
, oct. 21. 1862.  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. sz. 133–135.