• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Az Arany János Összes Művei 1-19 kritikai kiadás informatizálása, valamint az Arany János kéziratainak repozitóriuma fejlesztése a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetben, az Arany János-emlékév keretei között készült.

A kiadások kódolását Csonki Árpád, Horváth-Márjánovics Diána, Káli Anita, Metzger Réka, Móré Tünde, Roskó Mira, Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence készítették, a TEI XML kódok szerkesztői Bobák Barbara és Fellegi Zsófia. A digitális kiadás főszerkesztői Palkó Gábor és Fellegi Zsófia.

Az AJOM informatizálásához lásd:

Fellegi Zsófia, Palkó Gábor, Arany-kéziratok és kritikai kiadások közzététele az Arany János Emlékévben, Helikon, 66(2020), 82–98.

Kisebb költemények 3. (1860–1882)

Sajtó alá rendezte: S. Varga Pál, 2019.

Arany János Munkái, szerk. Korompay H. János. Kisebb költemények 3. (1860–1882), s. a. r. S. Varga Pál, Bp., Universitas Kiadó ˗ MTA BTK ITI, 2019.

Tovább

Kisebb Költemények

Kiadta: Voinovich Géza, 1951.

Arany János, Kisebb költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951

Tovább

Az elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje.

Kiadta: Voinovich Géza, 1951.

Arany János, Az elveszett alkotmány, Toldi, Toldi estéje, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951.

Tovább

Elbeszélő költemények

Kiadta: Voinovich Géza, 1952.

Arany János, Elbeszélő költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952.

Tovább

Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.

Kiadta: Voinovich Géza, 1952.

Arany János, Elbeszélő költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952.

Tovább

Toldi szerelme. A daliás idők első és második dolgozata.

Kiadta: Voinovich Géza, 1953.

Arany János, Toldi szerelme, A Daliás idők első és második dolgozata, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953.

Tovább

Zsengék. Töredékek. Rögtönzések.

Kiadta: Voinovich Géza, 1952.

Arany János, Zsengék, töredékek, rögtönzések, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952.

Tovább

Drámafordítások 1.

Shakespeare: A Szent-Iván éji álom, Hamlet, dán királyfi, János király. Kiadta: Ruttkay Kálmán, 1961.

Arany János, Drámafordítások 1, Shakespeare: A Szent-Iván éji álom, Hamlet, dán királyfi, János király, kiad. Ruttkay Kálmán, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961.

Tovább

Drámafordítások 2.

Arisztophanész. A lovagok. A felhők. A darázsok. A béke. Az acharnaebeliek. Kiadta: Kövendi Dénes, 1961.

Arany János, Drámafordítások 2, Arisztophanész: A lovagok, A felhők, A darázsok, A béke, Az acharnaebeliek, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961.

Tovább

Drámafordítások 3.

Arisztophanész: A madarak, A békák, Lysistraté, A nők ünnepe, A nőuralom, Plutos. Kiadta: Kövendi Dénes, 1961.

Arany János, Drámafordítások 3, Arisztophanész: A madarak, A békák, Lysistraté, A nők ünnepe, A nőuralom, Plutos, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961.

Tovább

Prózai művek 1.

Szépprózai művek, fordítások, cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860]. Kiadta: Keresztury Mária, 1961.

Arany János, Prózai művek 1, Eredeti szépprózai művek, szépprózai fordítások, kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860], kiad. Keresztury Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962, 673 l. + 4 t.

Tovább

Prózai művek 2.

Prózai művek, 1860–1882. Kiadta: Németh G. Béla, 1968.

Arany János, Prózai művek 2, 1860–1882, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968, 939 l. + 6 t.

Tovább

Prózai művek 3.

Glosszák, szerkesztői üzenetek. Kiadta: Németh G. Béla, 1963.

Arany János, Prózai művek 3, Glosszák, szerkesztői üzenetek, szerkesztői megjegyzések, előfizetési felhívások, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1963, 651 l. + 7 t.

Tovább

Hivatali iratok 1.

Nagyszalonta, Nagykőrös, Budapest 1831–1865. Kiadta Dánielisz Endre, 1966.

Arany János, Hivatali iratok 1, Nagyszalonta, Nagykőrös, Budapest 1831–1865, kiad. Dánielisz Endre, Törös László, Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1966, 601 l. + 8 t.

Tovább

Hivatali iratok 2.

Akadémiai évek 1859–1877. Kiadta: Gergely Pál, 1964.

Arany János, Hivatali iratok 2, Akadémiai évek 1859–1877, kiad. Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1964, 779 l. + 9 t.

Tovább

Levelezés 1.

Levelezése 1828–1851. Kiadta: Sáfrán Györgyi, 1975.

Arany János, Levelezés 1, kiad. Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 , 949 l.

Tovább

Levelezés 2.

Levelezése 1852–1856. Kiadta: Sáfrán Györgyi, 1982.

Arany János, Levelezés 2, kiad. Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 1262 l.

Tovább

Levelezés 3.

Levelezése 1857–1861. Kiadta: Korompay H. János, 2004.

Arany János, Levelezés 3, kiad. Korompay H. János, közrem. Bódyné Márkus Rozália, Jankovits László, Tóth Magdolna, Bp., Universitas Kiadó, 2004, 1181 l.

Tovább

Levelezés 4.

Levelezés 4, Levelezése 1862–1865. Kiadta: Új Imre Attila, 2014.

Arany János, Levelezés 4, Levelezése 1862–1865, kiad. Új Imre Attila et. al., Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2014, 1197 l.

Tovább

Levelezés 5.

Levelezése 1866–1882. Kiadta: Korompay H. János, 2015.

Arany János, Levelezés 5, kiad. Korompay H. János et. al., Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015, 1045 l.

Tovább

Arany János kéziratainak repozitóriuma

Arany János kéziratainak repozitóriuma

Tovább

Arany János-bibliográfia

Irodalomtudományi Intézet Arany János-bibliográfia

A bibliográfia a következő kiadvány adatainak elektronikus feldolgozása: H. Törő Györgyi, Nagy Miklós, Tódor Ildikó, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849–1905, Bp., Akadémiai Kiadó, 1990, 425–515.

Tovább

Arany János-bibliográfia 1971-

Gönczi Monika Arany-bibliográfiája

Gönczi Monika Arany-bibliográfiája

Tovább